Teadmiste hierarhia ja teaduslik meetod

/
Kõik teadmiste omandamise meetodid ei ole võrdväärselt tugevad.…