Küki haarded ja set-up

Enne kükkima asumist tuleb valida enda jaoks parim kangi asend ning kõige energiasäästlikum viis algasendisse minemiseks.

Lihtsalt niisama ei minda kangi alla!

Järgnev postitus annab ülevaate erinevatest kang rinnal ja turjal kükkide haaretest ning sellest, kuidas algasendisse minna.